HỘP GIẤY

Giá chỉ từ:6.000
Giá chỉ từ:8.000
Giá chỉ từ:4.400
Giá chỉ từ:1.000
Giá chỉ từ:1.800

TÚI GIẤY

Giá chỉ từ:8.500
Giá chỉ từ:7.500
Giá chỉ từ:6.500
Giá chỉ từ:8.500
Giá chỉ từ:7.500
Giá chỉ từ:6.500

THÙNG CARTON

Liên hệ
7.500
10.200
13.000
22.800

HỘP CARTON

Giá chỉ từ:6.000
Giá chỉ từ:4.200
Giá chỉ từ:6.400
Giá chỉ từ:8.000
Giá chỉ từ:1.000